شربت گیاهی نعناع

تقــویت کننـده دستگاه گوارش

درمان کننده بی خوابی های عصبی

اشتـهاآور

دفع تشنج

تسکین سوزش معده

دفــع سنــگ کلیـه

تقـویت قلب و سینـه

نشـاط آور

متعادل کردن هورمونهای بدن