شربت گیاهی به لیمو

رفـع علایـم سرمـاخوردگی

رفع عطش و رفع تپش قلب

دفع تب و پایین آورنده حرارت بدن

آرام بخش و انـرژی زا

دفع نفخ و کمک به هضم غذا

تسکین دردهای عصبی و سرگیجه

درمــان سوء هـاضمه

برطرف کننده سردرد

تقـویت کننـده معـده