شربت گیاهی بهار نارنج

نشاط آور

تقـویت کننــده جســم و روان

درمان کننده بی خوابی های عصبی

اشتـهاآور

دفع تشنج

تسکین سوزش معده

دفــع سنـگ کلیــه

تقویت قلب و سینـه

رفع سردردهای عصبی و میگرنی